Undervisning av den indiske bibellæreren Zac Poonen oversatt fra engelsk til norsk.