Bestille bøker/ hefter

Seks av Zac Poonens bøker er trykket på papir i norsk utgave.

Du kan bestille dem for kroner 30,- per stykk.

Bøkene/ heftene kan bestilles fra Ruth Hansen, Oppegård.
Tlf. 936 66 654. E-post: ruthhansen@gmail.com.

Dersom du ønsker å støtte trykking av Zac Poonens litteratur på norsk, gi din gave til konto 97132260781.

 

Undervisning av den indiske bibellæreren Zac Poonen oversatt fra engelsk til norsk.