Video av Zac Poonen med norsk oversettelse

Opptak av taler som Zac Poonen holdt i Norge i 2009.

Undervisning av den indiske bibellæreren Zac Poonen oversatt fra engelsk til norsk.