Lydopptak av Zac Poonen med norsk oversettelse

Lydopptak av taler fra 2007, 2008 og 2009.

TALER AV ZAC POONEN I NORGE – 2009

01 Forskjellen på Kains og Abels offer

02 Gud vil ha sannhet i våre hjerter

02A Hvilken betydning har gudsfrykt?

02B Hvordan kan Åndens frukt vokse?

02C Hvordan kjenne Guds stemme?

02D Må man nå et spesielt åndelig nivå før man kan gå inn i sitt kall?

03 Når dekket blir tatt bort

04 Det Gud gjorde for sin førstefødte sønn, vil han gjøre for alle sine barn

05 Kun få finner veien til livet

06 I den indre kamp må vi bruke makt

07 18 spørsmål og svar

08 Den som er kalt til å tjene Gud vil få kraften han trenger

09 Du kan vandre med Gud i din generasjon

10 Gud har utsett noe bedre for oss

11 Gud skal fylle all din trang i herlighet i Jesus Kristus

12 Vår ambisjon: Behage Gud i alle ting

 

TALER AV ZAC POONEN I NORGE – 2008

01 Å fullende løpet

02 Frimodighet for Gud

03 Den Hellige Ånds kraft

04 Spørsmål og svar – del 1

05 Spørsmål og svar – del 2

06 Gi Gud alt

07 Gjør øksen skarp

08 Jesus levde for andre

09 Prinsippene Jesus levde etter

10 Å bygge en nytestamentlig menighet

 

TALER AV ZAC POONEN I NORGE – 2007

01 Betydningen av våre valg

02 Hvor alvorlig synden er

03 Tilgivelse og renselse

04 Guds fullkomne kjærlighet

05 Dåpen i Den Hellige Ånd

06 Tjenesten i den nye pakt

07 Gud forbereder oss for tjeneste

08 Anklager eller forbeder

09 Hvordan Gud avslører fariseere

10 Spørsmål og svar – del 1

11 Spørsmål og svar – del 2

 

Undervisning av den indiske bibellæreren Zac Poonen oversatt fra engelsk til norsk.