Å ha det samme sinn som Jesus Kristus

For å hjelpe oss, måtte Jesus gjøre mange store ofre. Vi må også gjøre det samme. Jesus kom ikke til jorden med tanke på hva som var det MINIMALE han kunne gjøre for sin Far i himmelen. Dette er dessverre innstillingen til mange troende som vil gjøre noe for Gud. De er bare interessert i å gjøre det som letter samvittigheten. Jesus kom imidlertid med en innstilling til å gjøre MAKSIMALT MULIG for sin Far i løpet av sitt jordiske liv. Og dette er den innstilling som hver sann, åndelig kristen vil ha.

Fortsett å lese Å ha det samme sinn som Jesus Kristus

Gud og mammon

Satan vet at de fleste kristne tar bestemmelser om hvor de skal jobbe, hvor de skal bo osv. basert på deres lyst etter mammon (eiendom og penger), mer enn etter ønsket om at Guds rike må få framgang. Satan vet at alle slike troende er ubrukbare i forhold til Guds plan med dem, uansett hvor mye religiøst arbeide de engasjerer seg i.

Fortsett å lese Gud og mammon

Forbli alltid i kjærlighet

Når vi ser andre troende elske verden blir vi fristet til å bli lik dem. Det er lett å bli verdslig ved påvirkning, men vi kan ikke bli hellige ved det. Stil og mote brer seg fort. Det trenges styrke til å stå alene å bli hellig. Hvis det er vanskelig å gjøre det i verden er det mye vanskeligere å holde den samme standarden i menigheten. Men de som holder ut inntil enden vil bli frelst.

Fortsett å lese Forbli alltid i kjærlighet

To måter å lyde Gud på

Du kan spørre om hva som er minimum. Hvor mye må jeg lyde Gud for å bli akseptert av ham? Disse er som ansatte i en bedrift som ønsker å jobbe minst mulig for høyest mulig lønn. Den andre måten er som en sønn som jobber i farens bedrift med et eneste ønske om at bedriften skal gå best mulig. Han kommer gjerne tidlig og går sent hjem og arbeider for maksimum profitt til bedriften. Hvilken kategori tilhører vi?

Fortsett å lese To måter å lyde Gud på

Dine valg avgjør hva du blir

Tenk på de millioner av valg som vi har gjort siden vi omvendte oss. De som bevisst og konstant har valgt å fornekte sin egenvilje mange ganger hver dag, og gjort Guds vilje, har blitt åndelige. På den anden side har de som først og fremst har gledet seg over syndenes forlatelse, og derfor har valgt å leve seg selv mesteparten av tiden, forblitt kjødelige. Hvert menneskes valg har avgjort hva han har blitt.

Fortsett å lese Dine valg avgjør hva du blir

Undervisning av den indiske bibellæreren Zac Poonen oversatt fra engelsk til norsk.