Samfunnets betydning

Det er først når vi prøver å leve i kjærlighet og samfunn med de andre, at vi får se hvor mye vi må fornekte oss selv og ta korset opp for å bevare samfunnet.

Satan vil alltid prøve å få en kile mellom Guds barn. Er vi modne vil vi alltid være våkne for å unngå at disse kilene får lov å komme mellom oss og de andre. Det er et stort tap både for Gud og for oss når samfunnet i Kristi legeme blir ødelagt.

Det er en enorm makt i enheten i menigheten. Det er bare mulig å beseire Satan med en forenet menighet.

Det er viktig med samfunn.
Jesus sa: «Selv om det bare er 2 troende som er fullstendig ett i ånden og helt forenet, så kan de be Faderen om hva de vil, og han ville gi det til dem – fordi jeg er tilstede med kraft hvor 2 eller 3 slike forente sjeler er samlet i den Hellige Ånd. Et slikt samfunn av troende kan binde Satans hær både her på jorda og i det himmelske. Slik kan man hindre Satans makt. De kan også gjennom bønn, sette menneskene fri fra Satans fangenskap. (Matt. 18, 18-20- fri parafrase).

Det er derfor Satan bringer skille mellom troende og det er derfor han skaper klikker og grupper i menigheten. Han prøver å bevare sitt rike fra å bli angrepet av en forenet menighet.

Vi må være våkne og ikke ignorere Satans angrep. Tenk bare på den begrensningen det hadde vært i Jesu fysiske legeme hvis hans lemmer ikke hadde vært i stand til å samarbeide. Han ville da ikke vært i stand til å åpenbare Guds herlighet for denne verden, slik som han gjorde. Denne begrensningen møter Kristus i dag, som hode for hans åndelige kropp, når troende er splittet.

Vi taper også. Hvis du trekker deg vekk fra selv et eneste av Guds barn, fradømmer du deg selv noe av Guds rikdommer som kunne blitt dine, bare gjennom andre Guds barn. Vi kan kjenne Kristi kjærlighet bare sammen «med alle de hellige» (Efes. 3, 17-19).

Referat av tale av Zac Poonen.