Kjenn din fiende av Zac Poonen. (Illustrasjonsfoto: Mogolecho, flickr)

Kjenn din fiende

En hjelp for ungdom til å beseire Satan.

(Oversatt av Ruth Hansen.)

Målgruppen for Satans angrep i dag er unge mennesker. Satan forurenser ungdommen med urenhet, bitterhet, sjalusi, selviske ambisjoner og materialisme. Og hvis han ikke klarer det med noe av dette, så prøver han med stolthet, selvrettferdighet og hykleri.

Vi må ikke overse Satans planer eller hans list.
Satan ble avvæpnet av vår Herre Jesus på korset. Nå er vårt kall å gjøre denne seiren over mørkets hær kjent hvor vi er.

Vet du:
· Hvordan Satan oppstod?
· Hvilke metoder Satan bruker?
· Hvordan Satan forfører de troende?
· Hvordan Gud bruker Satan for å tjene sitt eget råd?
· Hvordan du alltid kan beseire Satan?

Les denne boken, så får du svarene.

 

KAPITTEL 1
HVORFOR DU BØR KJENNE SATAN

Jeg vil vise dere noen sannheter fra Guds ord som mange av dere unge kanskje ikke har hørt før. Det gjelder vår sjels fiende. Du har hørt mye om frelsen og om hva den Herre Jesus Kristus har gjort for deg. Men du har kanskje ikke hørt så mye om Satan, siden de fleste predikanter ikke liker å snakke om ham. Jeg vil snakke om Satan fordi det står i Bibelen i 1. Peter 5:8: «Vær edrue, våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke».

En av de viktigste prinsipper i krigføring er å kjenne sin fiende. Hvis du har mye informasjon om den fienden du slåss mot i krigen, gjør det kampen mye lettere. Hvis du vet veldig lite om fienden, blir kampen vanskeligere. For å bruke en annen illustrasjon: Hvis du skal opp til eksamen og du på forhånd vet alle spørsmålene, vil den bli mye enklere for deg. Og nøyaktig slik er det i vårt kristenliv. Hvis du kjenner fienden din, kan du beseire ham og bli en seierherre i enhver fristelse. Det er mange kristne som hele livet gjennom sliter med å prøve å følge Jesus, men som mislykkes. Jeg tror en av hovedgrunnene er at de ikke vet noe om fienden sin.

Vi vet alle hvor viktig det er med medisinsk forskning. Den forskningen som har foregått i vår generasjon har helbredet millioner av mennesker fra sykdommer og reddet mange fra en for tidlig død. Dette har vært mulig fordi forskerne har studert menneskekroppens fiender og hvordan de angriper kroppen. Det var gjennom intensive studier av bakterier og virus, som er helsefarlige, at menneskets helse ble forbedret. Forskerne oppdaget medisiner som kunne drepe disse livsfarlige organismer og fjerne dem fra kroppen. Det som gjelder for kroppen, gjelder også for vår ånd. Vi må også studere Satan – fienden av vår ånd – hvis vi ønsker å fjerne han fra vår ånd og holde den ren for Gud.

I Bibelen står det mye om Satan. Rett etter at Gud skapte Adam og Eva dukket Satan opp. Det står ikke noe om hva Adam og Eva gjorde i Edens hage. Men det står at Satan kom inn i hagen med en gang og bragte med seg synd og forvirring, og Adam og Eva ble ført vekk fra Gud. At Satan kom inn i Edens hage er årsaken til all den synd, vold og ondskap som er i verden i dag (1. Mosebok 3). Hvorfor står det i Bibelen om Satan rett etter at det står om at mann og kvinne ble skapt? Fordi Gud ønsker at vi skal kjenne til Satan, slik at vi er våkne. Vi leste at Satan brøler som en løve og søker noen han kan oppsluke. Hvis det hadde blitt rapportert i en avis at en løve hadde rømt fra dyrehagen og streifet rundt i gatene der du bor, hadde det ikke vært greit å vite nøyaktig hvor i byen den befant seg, slik at du kunne holde deg unna det området? Helt sikkert. På samme måte kan du bli spart for mange problemer hvis du vet hvor Satan er aktiv.

Mange troende blir motløse rett som det er. Vi må være klar over at motløshet aldri kommer fra Gud. Den kommer alltid fra djevelen, slik som også strid, vold, hat, sjalusi, bitterhet, ondt snakk, klaging, murring, opprør mot autoriteter og alle andre former for ondskap har sin opprinnelse hos Satan. Det er godt for oss å kjenne til fienden vår, slik at vi kan seire over denne ondskapen i våre liv.

I begynnelsen av Det nye testamentet leser vi også om Satan. Vi leser at Satan fristet Jesus i ørkenen rett etter at Jesus ble døpt i vann og salvet med Den Hellige Ånd. Hvorfor? For at vi ikke må være uvitende om hvor listig og sterk vår sjels fiende er. Det er viktig for unge mennesker å kjenne til Satan, for med en gang du vet hva Bibelen lærer om ham, vil du være forsiktig. Og da vil du ikke lenger være redd ham, slik mange mennesker er. Mange er redd ham fordi de ikke vet hva Bibelen lærer om ham. De er redd for folk som bruker sort magi eller heksekunst på dem, fordi de ikke vet at Satan ble avvæpnet av vår Herre Jesus på korset på Golgata. Når dine øyne blir opplatt for hva Herren har gjort for oss alle på korset, vil du aldri mer være redd for Satan.

Satan prøver noen ganger å forstyrre et kristent møte gjennom mennesker som er besatt av onde onder, slik det hendte i synagogen hvor Jesus talte. Men han må aldri få lov til det. En gang, midt i en bibeltime i vårt lokale, prøvde en mann som var besatt, å kravle opp midtgangen som en slange mot talestolen for å forstyrre møtet. Når den onde ånden ble irettesatt i Jesu navn, falt mannen ned på gulvet i søvn. Etter at bibeltimen var over og vi hadde sagt Amen, våknet mannen opp og vi kunne snakke med ham. Vi tillot ikke Satan å forstyrre vår bibeltime gjennom noen av sine agenter. En annen gang, på et stort offentlig friluftsmøte var det en mann som kom fram og begynte å danse akkurat i det jeg talte om noe viktig. Gjennom en tolk ba jeg ham å sette seg ned, men han ville ikke høre. Da irettesatte vi den onde ånd i Jesu navn, og mannen gikk rolig og satte seg. De onde åndene må adlyde når de blir kommandert i Jesu navn, fordi de er avvæpnet av Jesus på Golgata.
Det er viktig å kjenne til den kraften som er i det mektige navnet Jesus Kristus, som overvant Satan på korset. Du trenger aldri å være redd for Satan. Det er når du ikke kjenner til fienden at du lever i frykt for hva han kan gjøre deg. Men han kan ikke røre deg hvis du lar Jesus være Herre i ditt liv. Da Jesus avvæpnet ham på korset, ble han fratatt all sin makt.

KAPITEL 2
SATANS OPPHAV

Vi vet at Gud har eksistert fra evigheten av. Bibelen begynner slik: «I begynnelsen skapte Gud …» (1. Mosebok 1:1). Dette er de fire første ordene i Bibelen. De refererer til evighetens fortid. Det er så langt tilbake at vår hjerne ikke kan forstå det, for vårt sinn kan bare forstå tid. Gud eksisterte før tiden begynte. Men Satan eksisterte ikke før tidenes begynnelse. Satan er et skapt vesen. Men betyr det at Gud skapte et ondt vesen? Nei. Det ville være umulig. Gud kan aldri skape noe ondt. Alt hva han skaper, er godt. Til og med Adam og Eva var fullkomne da de ble skapt. På samme måte var Satan fullkommen da han ble skapt. Han var kjent som «strålende stjerne», eller som Lucifer (Jesaja 14:12). Det navnet har en dårlig klang nå, men slik var det ikke den gangen. Han ble skapt som leder for englene, for å lede dem i tilbedelsen av Gud. Gud gav ham makt og mange overnaturlige evner da han ble skapt. Men han falt i synd og ble Satan. Men Satan har fremdeles de samme evnene, fordi Gud ikke tok det fra ham da han falt. Vi kan undre oss på hvorfor Gud ikke gjorde det. Grunnen er at Gud vanligvis ikke tar tilbake de gavene han har gitt. Selv ikke vi mennesker pleier å gjøre det, selv om mottakeren senere vender seg mot oss!

Satan bruker sin makt til å skade folk. Og det er derfor folk som er i kontakt med ham, kan gjøre overnaturlige ting ved trolldom. Det er skrevet i forbindelse med Satan: «Hvor du er falt ned fra himmelen, du strålende stjerne (det var navnet hans – «den skinnende»), du morgenrødens sønn!» (Jesaja 14:12). Som leder for englene var Satan alltid i Guds nærhet. Hvorfor falt han? Det leser vi om i de neste to versene (Jesaja 14:13-14): «Jeg vil stige opp over skyenes topper, jeg vil gjøre meg lik Den Høyeste. Nei, til dødsriket skal du støtes ned, til hulens dypeste bunn». Lucifer var mer begavet, vakrere og hadde flere overnaturlige evner enn alle de andre englene. Han ledet de andre englene i tilbedelsen av Gud – inntil stoltheten kom inn i hans hjerte. Han begynte å tenke: «Det er bare én person over meg, og det er Gud, og nå vil jeg herske over ham også». Det var virkelig en dum tanke som kom inn i hans hjerte. Hvordan kunne han overgå sin skaper? Men slik er Satan, temmelig dum i mye av det han tenker og gjør, selv om han er så smart! Mange smarte folk i verden gjør utrolig mye dumt, åndelig talt. Jo mer vi studerer Satan, jo mer vil vi se hvor dum han er i sin handlemåte. Satan var ikke fornøyd med å være der Gud hadde plassert han. Han ønsket å stige opp, slik at alle kunne tilbe ham! Han sa det ikke, men begynte å tenke det i sitt hjerte (vers 13). Men Gud, som ser til hjertene, så hva Lucifer pønsket på.

Det er en forskjell på å bli fristet og å synde. Fristelsen kommer først som en tanke i sinnet. Det er når vi er enige med tanken, at det blir synd. Hvis vi står den imot med en gang, synder vi ikke (Jakob 1:14-15). Har du for eksempel hatt en ond tanke om å rakke ned på noen i andres øyne slik at de vil synes desto bedre om deg? Vet du hvem som var den første som hadde en slik tanke? Det var Lucifer. Hvem ønsket han å rakke ned på? Ikke englene, fordi de var underordnet ham allerede. Nei, det var Gud han ville rakke ned på. Å rakke ned på andre for selv å bli opphøyet, er Satans ånd.

Hvorfor sier jeg at du må kjenne din fiende? Fordi når en slik tanke kommer opp i ditt sinn, må du forstå at det er din fiende som prøver å komme inn. Den brølende løven prøver å sluke deg. Det tok ikke mange år for den høyeste erkeengel å bli djevelen. Nei. Bare ett sekund. Han falt ikke gradvis, ett trinn av gangen. Nei. Han ble styrtet ned som et lyneslag, i ett øyeblikk (Lukas 10:18). Først var han den som skinte. Straks han begynte å nære tanker om å bli Gud lik, ble han djevelen. Hvor lang tid tar det for en engel å bli en djevel? Ikke så mye som ett sekund. Bare et øyeblikk. Hvor lang tid tar det for en virkelig god person å bli som djevelen? Bare et øyeblikk, ikke mer. Husk på det.

Et annet avsnitt som viser oss Satans opprinnelse er Esekiel 28. Der ser vi at Satan blir kalt «Tyrus’ konge» (Esekiel 28:12). Det er demonkraft bak denne verdens herskere, og den gangen var det selve Satan som sto bak den som regjerte Tyrus. Og Herren talte til Satan som hadde tatt bolig i denne hersker. Herren minte Satan på den gangen han var i Edens hage (Esekiel 28:13). Det viser oss at Satan var i Edens hage før Adam og Eva kom dit. Og Herren minner Satan om hvordan han hadde vært fullkommen «fra den dag du ble skapt, til det ble funnet urettferdighet hos deg» (versene 16-17). Lucifer opphøyet seg først og fremst på grunn av sin skjønnhet. Opphøyer du deg selv i hjertet når du ser i speilet hvor vakker du er, sammenlignet med andre?
Vokt deg for det. Takk Gud for de gode gavene han har gitt deg. Det er ikke noe galt å være pen. Men det er veldig galt å være stolt av det. Da åpner du døren for Satan. En annen grunn til Lucifers stolthet, var hans dyktighet. Vet du at Satan er den mest intelligente av Guds skapninger? Det er ikke noe galt i å være intelligent. Vi kan bruke vår intelligens til å herliggjøre Gud. Men vi har ingen rett til å være stolt av den. Vi trenger ikke å være dumme for å tjene Herren. Nei. Du kan trygt takke Gud for din intelligens og din skjønnhet, men bli aldri stolt av noen av delene. Den tredje grunnen til Lucifers innbilskhet var at han hadde den høyeste posisjonen blant alle Guds skapninger. Han var ikke klar over at alt dette – disse tre tingene som han var stolt over, hans skjønnhet, intelligens og posisjon – var gaver fra Gud. Mange mennesker, også kristne, er ikke klar over det. Og slik får Satan et festepunkt i deres liv, og til slutt ødelegger han dem.

Vi ser at all synd i verden starter med stolthet. Ikke med mord eller hor, men med stolthet. Og derfor kom frelsen gjennom at Jesus ydmyket seg selv. Ydmykelsens vei er måten å bli fri fra alle Satans snarer og list. I Lucifer ser vi også opphavet til å være misfornøyd med den lodd en har fått i livet. Hvis vi så verden med Guds øyne, ville vi se en verden full av mennesker som syter og klager overalt. Det er en ånd de har fått fra Satan. Opprørsånden mot myndigheter er en annen ting som også har sitt opphav i Satan. Lucifer hadde bare én autoritet over seg, og det var Gud. Og han satte seg opp mot den. Han ville opphøye seg over Gud og tråkke ham ned. Finner vi den ånden blant menneskene? Det har vært uttallige revolusjoner i mange land og mange streiker i fabrikker på grunn av denne opprørstrangen mot myndigheter. I vår tid finner vi den samme ånden blant studenter og skolebarn – ja, til og med blant små barn i hjemmene. Dette er et sikkert tegn på at verden går til grunne. Mangel på respekt for lærere, foreldre og for de eldste i menighetene har trengt igjennom overalt.

Glem aldri at denne ånd har forvandlet den beste engel til å bli en djevel. Og denne ånd kan også i dag forandre en god gutt og jente til å bli en djevel. Gud gjør ingen ond. Det er når vi åpner oss for Satans ånd, at vi blir onde. Og så er det et kjennetegn til ved Lucifer: Da han falt, falt han ikke alene. Han hadde selskap. Vi leser i Åpenbaringen 12:4 at han dro med seg en tredel av de andre englene. De var dumme og fulgte ham i hans stolthet, misnøye og gjenstridighet. Det samme skjer i dag. En ond person er ikke fornøyd med å være ond alene. Nei, han prøver å dra andre med seg i sin ondskap og elendighet. Hvis en ikke våker, kan en lett bli besmittet av andres bitterhet (se Hebreerne 12:15).

KAPITTEL 3
SATANS BEDRAG

I 1. Mosebok 3 leser vi om hvordan Satan angriper. Der står det at slangen var den listigste av alle dyr. Satan fôr inn i slangen på samme måte som demonene fôr inn i griseflokken når Jesus kastet dem ut av mannen. Satan snakket til Eva gjennom slangen og spurte henne: «Har Gud virkelig sagt: Dere skal ikke ete av noe tre i hagen?» Da Eva svarte at det ikke stemte, imøtegikk han henne og sa: «Dere kommer slett ikke til å dø!» Legg merke til hvordan Satan kommer. Det første han gjør er å sette spørsmålstegn ved Guds ord. På samme måte kommer han til oss. «Har Gud virkelig sagt at vi ikke kan gjøre det?» spør han. «Hva galt er det med å gjøre det? Bibelens påbud er gammeldagse. De ble skrevet med tanke på den kulturen og den tiden som Paulus levde i. Det er ikke meningen at vi som lever i det 21. århundret, skal ta alt dette bokstavelig», osv. Både unge og gamle kommer stadig med slike spørsmål uten å være klar over at de er talerør for Satan. Selv om samvittigheten deres skulle si dem at det er galt, vil de fortsette med å bruke fornuften og å stille spørsmål ved hva Gud har forbudt.

Når noe er påbudt eller forbudt av Gud i hans ord, kan vi være sikre på at han har en veldig god grunn for det. Men Satan prøver alltid å få oss til å spørre om Gud virkelig mener det på den måten. Hva er Satans virkelige mål med å dra Guds ord i tvil? Akkurat det samme mål som han hadde med Eva: Å føre oss vekk fra Gud eller tvinge Gud til å kaste oss ut, slik som han kastet Adam og Eva bort fra sin nærhet.

Jesus sa at Satan var en tyv. Han stjeler ikke penger, fordi han vet at penger ikke har evighetsverdi. Han stjeler bare det som har evighetsverdi, hovedsakelig menneskesjeler. Videre sier Jesus at Satan myrder og ødelegger det han har stjålet (Johannes 10:10). Jesus, derimot, sier om seg selv at han har kommet for å gi oss overflod av liv. Det er forbløffende at i en verden med mer enn 6 milliarder mennesker, foretrekker de fleste å tro på Satans løgner og lyde ham istedenfor å tro på Jesus Kristus og lyde Guds ord. På det kan vi se hvordan Satan setter alt inn på å overbevise folk om at det ikke er så nøye med å lyde Guds ord.

Tror du Satan advarer folk når de tar sin første drink, røyker sin første sigarett eller begynner med narkotika? Tror du han sier at det vil ødelegge kropp og sinn og at de til slutt vil havne i helvete for all evighet? Nei. Han forteller dem ikke sannheten, for den er ubehagelig. Han sier de vil oppleve spenning ved å prøve det. Det er det samme som han fortalte Eva. På samme måten forfører han i dag millioner av unge mennesker rundt om i verden. Selv når det gjelder umoral eller å stjele andre folks penger, sier Satan, «hva galt er det med? Ikke la deg lede av umoderne ideer fra 1800-tallet» osv. Ta deg i vare for disse tankene som Satan prøver å få inn i hodet ditt. Hans endelige mål er å ødelegge deg.

Vi leser i 1. Mosebok 3:6 at så snart Eva så at treet var godt å spise av, ble kroppen hennes tiltrukket av det. Den forbudte frukt har mange sidestykker i det 21. århundret. Mye av det som Gud har forbudt oss, vil kroppene våre bli tiltrukket av. Guds ord sier videre at Eva også syntes at treet var en nytelse for øynene. Våre øyne blir tiltrukket av mange ting som Gud strengt forbyr oss å se på. Det står videre at Eva også syntes frukten appellerte til hennes forstand. I frukten så hun noe som kunne gjøre henne vis. Vårt sinn er også tiltrukket av mange ting som Gud har forbudt. Våk, slik at ikke ditt sinn og din kropp blir dratt mot noe som din samvittighet sier er galt. Jeg er sikker på at Evas samvittighet sa tydelig ifra at det hun skulle gjøre, var galt. Hun visste godt at Gud hadde sagt at hun ikke skulle spise den frukten. Men hva gjorde hun? Fordi både kroppen og sinnet var tiltrukket av frukten, overbeviste hun seg selv om at det ikke var noe galt i å spise den. Så hun gikk imot samvittigheten, tok frukten og spiste den. Hva fikk Satan utrettet ved å få Eva til å synde? Mange år tidligere hadde han falt bort fra Guds nærhet. Straks han var blitt en djevel, var han fast bestemt på å gjøre andre til djevler også. På samme måte er det med menneskene nå. Hvis en har gjort noe ondt, er han ikke fornøyd med å være alene om det. Han ønsker å få andre med på det onde.

Jeg vil oppmuntre alle dere unge til å lese ordspråkene. Den boka kan bevare deg fra mange feller. I Ordspråkene 1:10 står det: «Min sønn, når syndere lokker deg, da samtykk ikke!» Satan ble ond og ville dra Eva ned med seg. Og da Eva fikk del i den samme giftige ånden, ville hun dra mannen sin ned også. Hun tok av frukten og gav det til Adam. På den måten vokser ondskapen raskt i verden. Når en blir ond, vil han trekke andre med seg. Derfor må vi alltid være våkne. Hvis Satan alltid hadde kommet som en brølende løve, ville vi lett ha gjenkjent ham. Men han kommer ikke alltid slik. Noen ganger kommer han som en søt og vakker «lysets engel» (2. Korinter 11:14). Det er da vi må være ekstra forsiktige.

Tenk på den gangen Jesus fortalte sine disipler at han skulle dø på et kors og Peter svarte: «Gud fri deg, Herre! Dette må aldri skje deg». Da ble han irettesatt av Jesus som sa, «Vik bak meg, Satan» (Matteus 16:23). Forslaget om å spare seg for kors og død gjenkjente han fra Satan, selv om det kom gjennom Peter. Jesus visste at han måtte lide korsets død, for det var den eneste måten menneskenes synder kunne bli tilgitt på. Peter visste ikke det. Peter mente det godt, men var ikke klar over at Satan talte gjennom ham for å forsøke å hindre at Jesus ble korsfestet. Satan kan til og med komme til oss gjennom nære venner og foreslå noe som virker både godt og omsorgsfullt, menneskelig sett. Derfor må vi være våkne hele tiden.

Vi må alltid trakte etter en følsom samvittighet som kan tale klart til oss, selv når vi gjør små feil. Se på fotsålene til en liten baby. De er så myke og bløte. Sammenlign dem med dine egne og se på forskjellen. Dine har blitt så harde. Slik kan det gå med samvittigheten også. Du hadde en følsom samvittighet da du var ung – akkurat som disse myke fotsålene til en baby. Den var følsom for det minste gale du gjorde. Men så vokste du opp og løy for dine foreldre, bedro dem, stjal, gjorde vondt mot andre mennesker på mange måter, jukset på eksamen, gjorde opprør mot dine foreldre og mye annet ondt. Slik drepte du samvittigheten din inntil den ble hard og ufølsom ovenfor synd – lik fotsålene dine.

Paulus sier et sted: «For hva han har i sinne, det er vi ikke uvitende om» (2. Korinter 2:11). Satan kom så lurt til Eva og fristet henne med noe som så flott ut, men som til slutt ødela henne. Satan kommer til oss i dag på samme måten for å ødelegge oss, ikke bare med de tingene jeg nettopp har nevnt, men også med mer direkte former for Satantilbedelse. Han forfører folk med trolldom, gjennom spill som «Dungeons & Dragons», gjennom psykografi, astrologi, horoskop, håndlesning etc. Satan prøver enhver metode for om mulig å komme inn i et menneskets sinn. Gjennom alle disse midlene forsøker Satan å nå fram til folk. Avgudsdyrkelse fører også folk i kontakt med Satan. Derfor hater Gud all avgudsdyrkelse og ber oss holde oss helt borte fra det.
Unge menneskers tanker blir også forurenset av Satan gjennom spillefilm, TV-programmer og videofilmer. Når du ser all den sex og vold som er på skjermen, vil det ikke påvirke dine drømmer? Du drømmer om både skitne og skumle ting. På den måten klarer djevelen å gjennomsyre sinnet ditt med frykt og urenhet slik at han gradvis får innflytelse på hele livet ditt. Hvis bare Eva hadde ropt på Gud etter hjelp da hun følte seg dratt mot treet, ville alt ha vært helt annerledes.

Da jeg ble en kristen, 19 år gammel, visste jeg at jeg måtte slutte å gå på kino. Men en dag kom noen kamerater og ville ha meg med for å se på en film i militærleieren hvor jeg jobbet. Jeg hadde ikke mot til å fortelle dem at jeg ikke kunne være med fordi jeg var blitt en kristen. Så jeg ble med dem på kino. På veien dit ba jeg hele tiden: «Herre, hjelp meg ut av denne situasjonen. Jeg ønsker ikke å gå dit». Da vi endelig kom fram, sto det en lapp på døra at framvisningen var avlyst, da de ikke hadde fått tak i filmen. Jeg priste Gud fordi han hadde svart meg på en så fantastisk måte. Så talte Herren til meg og sa: «Jeg hjalp deg denne gangen, men neste gang må du si nei selv».
Kameratene mine kom tilbake senere og ville ha meg med, men da hadde jeg blitt så styrket av Herrens underfulle bønnesvar at det var lett å si nei.
Da Gud konfronterte Adam og Eva med deres synd i Edens hage, forbannet Gud samtidig Satan ved å si, «Og jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ætt og hennes ætt. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl» (1. Mosebok 3:15). Det skjedde på Golgata. Jesus Kristus var født av en kvinne og han knuste Satans hode på korset og Satan knuste hans hæl med de naglene som gikk gjennom hans føtter.

Vi ser i slutten av l. Mosebok 3 at det ender med håp om at Satan ikke for alltid skal herske over menneskene. Jesus kom og overvant Satan og kan sette alle mennesker fri fra Satans makt. Satan trenger ikke å ha noe makt over deg lenger. Samvittigheten din, som har blitt så hard, kan bli like følsom igjen som babyens føtter, bare du tror at da Jesus Kristus døde på korset, overvant han fullstendig den Satans makt som har bundet deg til så mange dårlige vaner. Husk at Satans hode er grundig knust av din frelser! Halleluja!

KAPITEL 4
HVORFOR GUD IKKE HAR ØDELAGT SATAN

Hva er det som reduserer et menneske til å bli likt dyrene? Det er når man bare er interessert i kroppens behov og sitt liv her på jorden. Hva interesserer dyrene seg for? Jo, stort sett bare mat, søvn og seksuell tilfredsstillelse. Hvis et menneske bare er interessert i disse ting, kan vi si at det har sunket ned til et dyrisk nivå. Men Gud skapte ikke menneskene for at de skulle bli lik dyrene. Utdannelse opphøyer ikke et eneste menneske over dyrene, for selv velutdannede mennesker oppfører seg av og til som dyr.

Det er noe i oss som ligger dypere enn vår hjerne, og det er vår ånd. Det er ånden som bevisstgjør oss om Gud. Da Gud skapte mennesket, skapte han det med en fri vilje. Han gav mennesket frihet til å velge. Da Satan ble skapt, ble han også skapt med friheten til å velge. Derfor kunne han si: «Jeg vil stige opp over Guds trone». Men ikke alt Gud skapte fikk en fri vilje. Stjernene og planetene, for eksempel. I tusenvis av år har planetene i vårt solsystem aldri gjort opprør mot Guds lov. Hvorfor ikke? Fordi de ikke har frihet til å velge. Men planetene kan heller ikke bli Guds barn, for den som skal bli et Guds barn, må være skapt med en fri vilje slik at han kan velge hva han vil. Men det farlige med denne friheten er at en kan bruke den til å gjøre det en selv har lyst til, og være ulydig mot Guds bud. Men Gud er villig til å ta den risikoen, fordi han ønsker lydige barn. Og det er der Satan passer inn i Guds plan.

Alt kaos, forvirring, sykdom og ondskap i verden er en direkte følge av menneskets ulydighet mot Gud, at de lyttet til Satan i Edens hage. Så kan vi spørre: «Hvis Satan er årsak til alle problemer i verden, hvorfor tilintetgjør ikke Gud ham?» Jeg håper du iallfall kan tro at Guds visdom er større enn vår. Vår visdom er som en liten kopp med vann, mens Guds er som havet. Vi kan være sikre på at hvis Gud har tillatt Satan å eksistere, må det være en veldig god grunn for det. Gud får faktisk utført en rekke ting gjennom Satans arbeide. Derfor er det Satan får lov til å eksistere. En av grunnene til at Gud tillater Satan å forårsake så mye ondt, ødeleggelse og lidelse på jorden, er fordi menneskene da kan vende seg til Gud.

Har du tenkt over at hvis jordelivet hadde vært veldig behagelig, uten sykdom, lidelse, fattigdom eller elendighet, hadde knapt noen tenkt på Gud i det hel tatt? Alt som Gud tillater, tjener en hensikt. I Det gamle testamentet leser vi at når Israels folk glemte Gud i ødemarken, ble de bitt av giftige slanger. Men hvis de vendte seg til Gud med en gang, helbredet Han dem (4. Mosebok 21). Var det ikke godt at disse giftige slanger var der, slik at Israels folk kunne vende seg til Gud?

Jeg hørte en historie om en forretningsmann som en gang i tiden hadde levd nær Gud, men som hadde glidd vekk fra Gud etter hvert som han gjorde det godt i forretningen. De eldste i menigheten prøvde å snakke med ham flere ganger for å få ham til å vende tilbake til Herren. Men han var for opptatt med forretningen. En dag var det en giftig slange som bet den yngste av hans tre sønner, og barnet ble alvorlig syk. Selv legen gav opp alt håp. Da ble faren fortvilet og sendt bud etter en av menighetens eldste for at de skulle be for barnet. Den eldste var en vis man. Han kom og bad, «Herre, takk for at du har sendt denne slangen for å bite dette barnet – fordi jeg hadde ingen mulighet til å få denne familien til å tenke på deg i det hele tatt. Hva jeg ikke har klart på seks år, har denne slangen klart på et øyeblikk! Nå da han har lært sin lekse, Herre, vil du helbrede dette barnet? Og gjør slik at de aldri mer trenger en slange for å bli minnet på deg». Det er mennesker som ikke tenker på Gud før den dagen de plutselig får kreft og blir sendt på sykehus. Da med ett begynner de å tenke på Gud og vende seg til Kristus, og blir født på ny. Uhelbredelige sykdommer, fattigdom og mye annet ondt i denne verden blir brukt av Gud for å vende folk fra synden til å få en evig bolig i himmelen. Gud bruker alt som Satan gjør for å frelse folk fra hans grep og redde dem inn i evigheten. Slik gjør Gud Satan til skamme igjen og igjen.

Gud bruker også Satan for å rense oss som er Guds barn. La oss tenke på brann. Vi vet at millioner av mennesker gjennom historien har dødd på grunn av brann. Likevel er det ingen som har sluttet å bruke ild, for ilden brukes når en skal koke mat og for å få biler, fly og maskiner til å gå. Ild brukes også til å rense gull, som ikke kan bli renset på annen måte. Så det er mange gode måter å bruke ild på. Ta elektrisiteten, for eksempel. Millioner har dødd ved at de har fått strøm gjennom seg. Strøm er virkelig farlig. Likevel vet vi at det også tjener en god hensikt. Slik også med Satan.

Adam og Eva var uskyldige da de ble skapt. For å bli bevart hellige måtte de gjøre et valg. Og for å kunne gjøre et valg måtte de bli fristet, slik at de kunne avvise det onde og velge Gud. Det var derfor Gud tillot Satan å komme inn i Edens hage og friste dem. Tror du det ville vært vanskelig for Gud å hindre Satan i å komme inn i hagen? Ikke i det hele tatt. Men uten fristelser ville ikke Adam blitt hellig. Han ville forblitt uskyldig. Det er stor forskjell mellom å være uskyldig og å være hellig. Uskyldighet er det du ser i en baby. Hvis du ønsker å vite hvordan Adam var da han ble skapt, kan du se på en baby, uskyldig og uvitende om godt og ondt. En liten baby er uskyldig, men ikke hellig eller fullkommen. For å bli fullkommen må den lille babyen vokse opp og gjøre noen valg, nekte det onde og velge Gud.

Det er når vi nekter å gi etter for fristelsen at vi utvikler karakter. Alle de valg du har tatt så langt i livet har avgjort hvem du er i dag. Hvis folk rundt deg er bedre enn deg, er det fordi de har gjort bedre valg enn deg i sine liv. Vi tar alle bestemmelser hver dag, og de bestemmelsene avgjør hva vi vil bli til slutt. Eva gjorde et valg i hagen. Hun sa faktisk gjennom sitt valg: «Jeg vil heller tilfredsstille kroppens lyster og akseptere Satans tilbud enn å bli bundet av de restriksjoner som Guds bud har pålagt meg. Jeg ønsker å være fri». Men ble hun fri? Nei, hun ble Satans slave. Det er bare ved å være lydige mot Guds bud at vi blir virkelig fri.

Adam og Eva tok den dagen en skjebnesvanger avgjørelse i Edens hage, en avgjørelse som fikk livslange følger for dem og deres barn. Alle avgjørelser vi tar, får følger. Noen ganger vil disse følgene også gå ut over våre barn. I Adams tilfelle ble han og kona sendt vekk fra Guds nærhet for resten av livet. Innbill deg derfor ikke at de små valgene du tar i dag, ikke er viktige eller at du ikke vil måtte høste det du har sådd i dag. Gud vil tillate at du blir fristet og prøvd. Og av den grunn tillater han Satan å operere fritt.

La meg ta et eksempel fra Jobs bok i Det gamle testamentet. I kapittel 1 leser vi om en samtale Gud og Satan hadde med hverandre i himmelen. Ut fra Jobs erfaringer, kan vi lære noe om hvordan Satan arbeider. I Job 1:6 står det at en dag kom Guds sønner (engler) og presenterte seg for Herren. Satan kom også sammen med dem. Gud spurte ham hvor han kom fra. Legg merke til Satans svar. Ha sa at han hadde besøkt forskjellige steder på jorda. Vet du at Satan streifer rundt på jorda akkurat nå?

Det er mange som tror at Satan er i helvete. Hvis det hadde vært tilfellet, ville han ikke hatt mulighet til å forstyrre oss nå. Men Satan bor ikke i helvete. Bibelen lærer oss at det er tre himler. Den første himmelen er det vi kaller verdensrommet. Den tredje himmelen er i umiddelbar nærhet av Gud (2. Korinter 12:2). Da Satan ble kastet ned fra Guds nærhet, ble han kastet ned til den andre himmelen (Efeserne 6:12), og ikke til helvete. Fra den andre himmelen hadde han frihet til å komme ned på jorda når som helst. Derfor kunne han komme inn i Edens hage. Og derfor kan han og demonene komme til jorda selv i dag.

Bibelen sier at Satan går rundt som en brølende løve og søker hvem han kan oppsluke. Han vil alltid prøve å få unge mennesker til å velge feil. Han ønsker å komme inn i livene deres slik at han kan røve fra dem deres renhet, ærlighet og hederlighet, ødelegge deres karakter og til slutt ta dem med seg i evig fordømmelse. Derfor streifer Satan rundt på jorda. Og du kan være sikker på at Satan observerer alle og enhver. Han har observert deg fra du var barn, og han prøver alltid å friste deg til det onde og til å gjøre dårlige valg, slik at han til slutt kan få ødelagt deg. Det var han som hvisket til deg at du skulle jukse på eksamen, fortsette å bære nag til andre, lyve for dine foreldre og lærere, stjele fra andre, lese dårlige bøker osv.

Det står videre i Job 1 at Gud sa til Satan, «Har du gitt akt på min tjener Job? For det er ingen på jorden som han, en uklanderlig og rettskaffen mann». Selvfølgelig kjente Satan til alt om Job. Sannheten var at Job sto øverst på Satans «hit liste». Satan svarte, » Mon Job frykter Gud for intet? Har du ikke vernet om ham og hans hus og alt som hans er, på alle kanter? Hans henders gjerning har du velsignet, og hans buskap har bredt seg vidt ut i landet» (Job 1:8-10). Satan mente at det var derfor han tjente Gud.

Her kan vi lære en velsignet lekse: Gud setter et gjerde rundt sine barn, et tredobbelt gjerde, rundt deres legemer, deres familier og deres eiendeler. Det er et velsignet privilegium vi har som Guds barn å ha dette tredobbelte gjerde som gir oss guddommelig beskyttelse. I Ordspråkene 18:10 står det at Herrens navn er som et fast tårn, hvor den rettferdige kan løpe til og bli berget. Det er stor trygghet i navnet Jesus. Det er ikke noe navn Satan frykter så mye som navnet til Jesus som beseiret ham på korset. Når våre liv er overgitt til Jesus, kan vi bruke Jesu Kristi navn til å stå Satan i mot. Bibelen sier: «Stå djevelen imot og han vil fly fra dere». Vi leser videre i Jobs bok at Gud tillot Satan å plage Job, hans familie og eiendom. Med andre ord åpnet Gud litt på gjerdet for en tid, for å tillate Satan å komme gjennom det og prøve Job. Hvorfor gjorde Gud det? For at Job skulle bli «renset som gullet» (Job 23:10). Vi kan lese at Job kom fra prøven som en mer ydmyk og gudfryktig mann, renset for all egenrettferdighet. Derfor tillater Gud at også vi blir prøvet, for at vi skal komme ut av prøvene renere, mer ydmyke, mer gudfryktige, mer kjærlige og vennlige, mer medfølende, mindre selvrettferdige og mer lik Jesus. Vi kan se at Satan tjener et meget nyttig formål: At Guds barn skal bli helliggjort.

Alt dette lærer oss minst to ting: For det første kan Satan ikke røre eller skade noen av Guds barn, deres legemer, familier eller eiendom uten Guds tillatelse. For det andre har det alltid en hensikt når Satan får lov til å røre oss eller skade oss på en eller annen måte. Det er alltid fordi vi skal bli mer lik Kristus, mer fri fra ting i denne verden og mer himmelvendt. Er det ikke en stor trøst for oss at vår himmelske far har full kontroll over hva selv Satan prøver å gjøre mot oss?

Jeg vil si til dere ungdommer at hvis dere overgir dere helt til Gud, vil dere alltid ha dette tredobbelte gjerdet rundt deres legemer, deres familie og eiendom. Satan vil ikke kunne trenge gjennom uten tillatelse fra Gud. Og når Gud tillater Satan å komme gjennom, kan du være sikker på at det er til ditt beste. Bibelen lærer oss altså klart om Satan og hans arbeid, ikke for å skremme oss, men for at vi skal kunne se Guds hensikt med at han lar Satan eksistere!

KAPITEL FEM
SATANS FRAMGANGSMÅTE

Hvis du som ung ikke vet hvordan du skal stå imot Satan, vil ikke bare ditt jordeliv bli ødelagt. Det kan også påvirke ditt evige bestemmelsessted. Satan venter ikke til du er blitt voksen med å angripe deg. Han vil begynne med en gang, så du er nødt til å lære noe om hans metoder. Dessverre får folk mer av sin lærdom fra TV-reklame enn fra Guds ord. Derfor tenker de på Satan som en harmløs skøyer med horn og klør og en forgrenet, grønn hale. Men vi leser i Bibelen at Satan ikke ser heslig ut i det hele tatt. Satan er en ånd og han er ikke så dum at han kommer på en slik måte at folk løper vekk fra ham. Hvordan skulle han da klare å forføre dem? Satan ligner mer på en bedrager som først vinner din tillit og så bedrar deg. Bibelen sier at Satan kommer som en lysets engel – en som er tiltrekkende. Det er fordi han kommer som en «lysets engel» at han blir kalt «han som forfører hele verden» (Åpenbaringen 12:9).

Ta karate, for eksempel. Flest folk tror at karate bare er en kampsport, en metode for selvforsvar. Men det er en sannhet med modifikasjoner. Den framstår, som Yoga, bare som et sett med fysiske øvelser, men egentlig lærer den folk å tilbe sola. Det står en demonisk hær bak karate. Det finnes faktisk karate-demoner. Jeg har sett dem i besatte mennesker. Men Yoga og karate gir seg ut for å være uskyldige budbærere for gode formål – for selvforsvar, for eksempel.

Satan kom på en veldig sjarmerende og tiltrekkende måte til Eva i Edens hage. Hadde han vært frastøtende, ville Eva bare ha løpt fra ham. Legg merke til at både Det gamle og Det nye testamentet begynner med en beskrivelse av Satan som frister folk. I Det gamle testamentet med fristelsen av Adam og Eva (1. Mosebok 3), og i Det nye testamentet med fristelsen av Jesus (Matteus 4). Her ser vi hvor stor betydning Bibelen tillegger at vi skal kjenne til vår fiendes arbeidsmetoder.

Hvis vi følger Adams og Evas eksempel i hvordan de konfronterte Satan, vil vi helt sikkert falle. Men hvis vi følger Jesu eksempel i hvordan han tok det, vil vi seire. Like etter at Jesus var døpt i vann og salvet med Den Hellige Ånd, og før han begynte sin tjeneste, leser vi at han ble ledet av Den Hellige Ånd ut i ørkenen for å bli fristet av djevelen (Lukas 4:1). Det er underlig at Den Hellige Ånd skulle lede Jesus for å møte djevelen. Man skulle heller tro at Den Hellige Ånd bare ledet folk til fjelltopper for å få syn og åpenbaringer om Gud og himmelen!!! Ja, han leder oss til slike steder. Men han leder oss også til steder hvor vi kan bli fristet av Satan. Vi må være klar over at Den Hellige Ånd aldri leder oss til steder som kan være farlige for oss. Lukas 4:1 lærer oss at fristelsen må være nyttig for oss. Hvis ikke, hadde ikke Den Hellige ånd latt Jesus bli fristet av Satan. Gud frister ingen. Men han tillater at vi blir fristet av Satan. Legg merk til tidspunktet for Satans fristelse: Han kom til Jesus da han var utsultet, rett etter at han hadde fastet i 40 dager og netter. Det er når vi er fysisk svake eller når vi er midt oppe i et psykisk og følelsesmessig press, at Satan prøver å angripe oss.

For det andre, ser vi at Satan kom etter at Jesus var blitt salvet med Den Hellige Ånd og hadde fått den anerkjennende røsten fra himmelen. Satan kommer også til oss når vi er blitt rikelig velsignet av Gud. Så la oss være våkne for Satans taktikk. Etter at Gud har velsignet oss, vil Satan komme og prøve å få oss oppblåste. Eller hvis vi har strøket på en eksamen, eller er syke eller fysisk utslitt, vil han komme til oss og forsøke å gjøre oss motløse, slik at han kan føre oss ut i synd. Vi har fått Guds ord slik at vi kan være forberedt på Satans intriger og list. Guds ord lærer oss hvordan Satan kommer til oss, når han pleier å kommer, hvilke lokkemidler han bruker, hvordan andre er blitt bedratt av ham og hvordan Jesus seiret.

Så hvilke tilnærmingsmåte har Satan? Først ser vi at han fristet Jesus gjennom lystene i kroppen. Satan foreslo for Jesus: «Hvis du er Guds sønn, be da disse steinene om å bli til brød». Slik kommer Satan til oss også. Han frister oss med å tilfredsstille våre lovlige legemlige behov på ulovlig måte. Men Jesus var våken og svarte: «Det står skrevet – » Da Satan kom til Eva tusener av år tidligere, stilte han spørsmål ved Guds ord ved å spørre: «Har Gud virkelig sagt …?».

Vet du at det er bare én bok i verden som Satan hater av hele sitt hjerte? Det er Bibelen, Guds ord. Hvorfor hater han den? Fordi den åpenbarer at han ble Satan, den blottstiller hans planer. Men fremfor alt forteller den oss om hvordan han ble beseiret på korset og om hans endelige dom når Jesus kommer tilbake til jorda. Derfor hater Satan Bibelen og gjør alltid sitt ytterste for å hindre folk i å lese den. Han vil heller at du skal lese en roman eller en tegneserie. For han vet at dette ikke vil hjelpe deg med å beseire ham, slik Bibelen vil.

Jesus kom til jorda som et menneske som oss og ble fristet på alle områder akkurat som vi blir fristet (Hebreerne 2:17; 4:15). Hvorfor? Slik at han kunne bli et forbilde for oss. Slik at han kunne si til oss: «Følg meg, følg mitt eksempel». Hvordan kan vi følge Jesus eksempel her? Det er bare ved å sitere Guds ord til Satan når vi blir fristet. Jesus diskuterte ikke med Satan slik som Eva gjorde. Han gikk ikke inn på hvorvidt kroppen hans trengte mat eller ikke, om maten var god eller ikke, om den var nyttig osv. Han var bare opptatt av hva Gud hadde sagt i sitt ord.

Kjære venner: hvis dere lever etter denne ene rettesnor: «Hva sier Gud i sitt ord? Det er det eneste jeg vil høre på», vil dere alltid beseire Satan akkurat som Jesus gjorde. Faktisk så svarte Jesus Satan på alle tre fristelsene med å sitere Guds ord. Der ser vi forskjellen mellom Eva og Jesus. Jesu innstilling var: «Guds ord er viktigere for sjelen min enn mat er for kroppen min». Eller sagt med andre ord: «Det er ikke så viktig med mat i forhold til å lese, forstå og lyde Guds ord». Det var det Jesus mente da han siterte fra Det gamle testamentet: «Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn». Forstod du det, min unge venn? Grunnprinsippet for hvordan vi kan beseire Satan er å erkjenne at Guds ord er viktigere for oss enn å tilfredsstille alle kroppens behov – enten det er matlyst, sex eller hva det måtte være. Hvis ikke dette er ditt utgangspunkt, vil du helt sikkert bli forført. Du kan være sikker på at djevelen sier til deg at det er viktigere å spise enn å lese Guds ord hver dag. Og det er mange troende som tror på djevelen. Beviset på at de tror Satan er at de ikke glemmer å spise (selv tre eller flere ganger om dagen), men de glemmer ofte eller er for opptatte til å tenke på Guds ord. Hvem har forført dette folk og gjort dem svake? Det er utvilsomt Satan selv. Hvilket eksempel har vi ikke i Jesus, som selv etter førti dagers faste syntes det var viktigere å lytte til Guds ord enn å få tilfredsstilt kroppens behov! Det er de som gir Guds ord topp prioritet i sitt liv, som vil leve i stadig seier. Apostelen Johannes sa til de unge i l. Johannes 2:14 at fordi Guds ord ble i dem, var de sterke og hadde overvunnet den onde. Det er umulig å seire over Satan på noen annen måte. Jeg vil gjerne oppmuntre dere alle til å lese og grunne på Guds ord hver dag resten av livet.

La oss se på den andre fristelsen. Her ser vi at Satan fristet Jesus til å hoppe fra tempelets tinde og deretter forlange at Gud skulle oppfylle sitt løfte om å beskytte ham. Det var en fristelse til å gjøre noe oppsiktsvekkende og på den måten få beundring av folkemengden i gården, som da ville se at han landet uskadd blant dem. Det Satan egentlig prøvde var et knep for å få ham til å begå selvmord. Satan vil ofte friste deg til å gjøre noe oppsiktsvekkende for å få bifall av andre, eller kanskje for å vise at du er noe til kar. Legg merke til at Satan til og med siterte skriften for Jesus, at englene «skal bære deg på hendene». Vær klar over at Satan også kan sitere skriften feil hvis det kan bidra til å få deg på ville veier. Hvis du ikke vet hva Bibelen egentlig lærer, vil Satan greie å forføre deg. «Gjør noe oppsiktsvekkende i Jesu navn,» foreslår Satan. Kristendommen har fått et dårlig rykte på grunn av alt det dumme som mange troende har gjort. De siterer Skriften og frister Gud.

Det er for eksempel troende som ikke vil ta medisiner når de er syke. De har ikke noe skriftsted for sin såkalte «tro», men de innbiller seg at de «stoler på» Gud. Det er akkurat det samme som å hoppe ned fra tempelets tinde og forvente at englene skal bevare deg på en overnaturlig måte! Men omsider dør mange av dem av sine sykdommer. Og Jesu Kristi navn blir vanæret blant hedningene, som oppfatter kristendommen som en fanatisk religion. Og Satan setter seg godt tilbake og ler fordi han har klart å lure disse troende til å begå selvmord. Ikke for å ha tatt gift, men for å ha nektet å ta den medisin som Gud har skapt for å drepe smittestoffet i kroppen. Mange av Guds barn som kunne ha vært nyttige i Hans rike på jorden, er på denne måten blitt lurt av Satan inn i en for tidlig død. Djevelen vil alltid friste folk til å gjøre noe dumt og oppsiktsvekkende, noe som er imot Ånden og de bibelske lærdommene. Det er ved ydmykhet vi seirer over Satan – ved å ydmyke oss for Gud og ikke søke noen som helst herlighet for oss selv. Da Satan siterte et skriftsted til Jesus, svarte Jesus med å sitere et annet skriftsted. Han sa: «Det er også skrevet: ‘Du skal ikke friste Herren din Gud’ «. Vi må ikke friste Gud ved å gjøre dumme, latterlige ting og så forvente at han skal beskytte oss fra følgene!

Og til slutt, den tredje fristelsen: Her ser vi hva Satan alltid har ønsket – å bli tilbedt. Han sa til Jesus, «Hvis du vil falle ned og tilbe meg, vil jeg gi deg all verdens herlighet». Denne verdens herlighet er en enorm fristelse for oss alle – penger, ære, popularitet, posisjon, makt osv. Og djevelen sier: «Hvilke av disse tingene vil du ha? Bare si fra, så vil jeg gi deg det. Bøy deg bare lite grann for meg, så skal du få det». Han sier til deg: «Ønsker du å stå til eksamen? Ønsker du å bli den beste? Jeg vil hjelpe deg. Bare bøy deg for meg – bare kom med en bestikkelse slik at du kan få eksamensoppgaven på forhånd; bestikk læreren slik at du kan få bedre karakter, juks på eksamen … «osv. På denne måten er det mange som bøyer seg for Satan i dag.

Det er viktig for dere unge å kjenne til djevelens hensikter. Du må vite at når du jukser på eksamen, så bøyer du deg i sinnet for Satan og sier: «Jeg vil lyde dine ordre, Satan. Jeg vil ta med meg en jukselapp til eksamensrommet». Det er mange flere utspekulerte måter å jukse på som dagens ungdom har oppdaget, for Satan er veldig flink, han byr fram alle sin list for å hjelpe dem som ønsker å jukse. Når Satan tilbød Jesus all verdens herlighet, tror du ikke han vil tilby oss det også? Etter som du blir eldre, vil han tilby deg mange vidunderlige ting. Det er folk som underskriver falske erklæringer, er urettferdige i pengesaker, engasjert i lyssky virksomhet – alt for å få litt mer penger, litt mer popularitet eller en høyere stilling i denne verden. Djevelen sier til folk hele tiden: «Fortell meg hva du ønsker og jeg vil gi det til deg». Jesus hadde bare ett svar til slike fristelser, og det var: » Bort fra meg, Satan! For det står skrevet: Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene». (Matteus 4:10).

Det er så godt at vi har Guds ord til å advare oss om Satans mange intriger. Dere ungdom er heldig som får høre alt dette i unge år! Når du blir fristet til noe i denne verden og samtidig er klar over at du kommer til å miste noe av deg selv om du gir etter, hva vil du gjøre da? Husk hvordan Jesus svarte Satan, følg hans eksempel og si det samme til Satan du også. Når Satan frister deg ved å si: «Du trenger ikke å være rettferdig, du må ikke fortelle sannheten. Lyv litt og du vil oppnå noe i denne verden», så svar ham frimodig: «Forsvinn, Satan. Jeg vil ikke høre på deg. Det er skrevet at jeg skal bare bøye meg for Gud og tilbe ham. Jeg vil følge Jesus». Helt fra Satan ble skapt, har han ønsket å bli tilbedt. Derfor ønsket han å bli lik Gud, fordi han visste at bare Gud kan bli tilbedt. Han ville at de andre englene skulle tilbe ham. Han ville at Adams ætt skulle tilbe ham. Og, utrolig nok, ville han at Jesus skulle tilbe ham!!!
Satan kunne ikke lykkes med Jesus. Men han lykkes med mange mennesker i dag – faktisk med de fleste. Det er mange, mange troende som går på akkord med sin overbevisning for å oppnå jordiske fordeler. Det er millioner som bøyer seg for Satan i dag. De er ikke klar over at når de gir etter for synden eller går imot samvittigheten, så bøyer de seg faktisk for Satan. Hvorfor gjør de det? Jo, for å få noe av denne verdens herlighet.

Når du ønsker suksess, popularitet eller makt – eller kanskje å bestå en eksamen, eller å være populær på skolen, eller å få en god stilling i verden – vil Satan si til deg: «Du skal få det av meg. Gjør ditt. Gjør datt. Gå og si dette. Gå og gjør dette og hint». Du vet godt at alt det han foreslår, er galt. Likevel går du hen og gjør det, og på den måten bøyer du kne for Satan. Tror du at du fremdeles kan kalle deg en kristen når du gjør slikt? Neppe! Den som bøyer kne for Satan, er ingen kristen. Hva skal vi så gjøre hvis vi har bøyd kne for Satan i tiden som er gått? Vi må angre på alle de gangene vi gjorde det og gi tilbake det vi har bedratt eller mottatt på ulovlig vis, og be Jesus tilgi og rense oss. La oss gjøre det med en gang. Hvis ikke vil Satan fortsatt ha makt over livene våre.

KAPITTEL 6
SATANS NEDERLAG

Nå vil jeg si noen ord om hvordan vi skal overvinne Satan. Du finner ingenting i historiebøkene om det største slaget som noen gang ble utkjempet her på jorda. Det skjedde på Golgata, da Jesus ved sin død beseiret Satan, denne verdens fyrste. Det står noe i Hebreerne 2:14-15 som du ikke bør glemme så lenge du lever. (Men selvfølgelig vil Satan at du skal glemme det.) Ingen liker å høre at de er mislykket og slått, og Satan er ikke noe unntak. Hør her: «Da nå barna har del i blod og kjød, fikk også [Jesus] på samme vis del i det, for at han ved [hans død på Golgata] skulle gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen, og utfri alle dem som av frykt for døden var i trelldom hele sin livstid». Jesus gjorde Satan maktesløs da han døde. Hvorfor? Slik at vi for alltid kan bli fri fra Satan og den fryktens trelldom han har påført oss gjennom hele livet vårt. Menneskene frykter for mye forskjellig: – Sykdom, fattigdom, for å mislykkes, for mennesker, for framtiden osv. Men den sterkeste frykten av alle er frykten for døden. Frykten for døden fører til frykt for hva som vil skje etter døden. Det står tydelig i Bibelen at de som lever i synd, vil ende i helvete – plassen som Gud har reservert for de som ikke omvender seg. Djevelen vil også tilbringe evigheten i ildsjøen sammen med dem som han bedrog og ledet inn i synd her på jorden. Jesus kom til jorden for å redde oss fra helvete, ved å påta seg straffen for vår synd. Han knuste også den makten Satan hadde over oss slik at han aldri mer kan skade oss.
Husk denne ene sannheten for resten av livet: Gud vil alltid være på din side i kampen mot satan. Dette er en sannhet så herlig, en sannhet som har brakt meg så mye mot, styrke og seier, at jeg ønsker at jeg kunne nå ut til alle troende i hele verden og fortelle om det. Jakob 4:7 sier: «Vær derfor Gud undergitt! Men stå djevelen i mot, så skal han fly fra dere». Satan vil alltid vike ved navnet Jesus. Det bildet de fleste kristne har i tankene sine er at de løper for livet fra en Satan som forfølger dem. Men det er akkurat det motsatte av hva Bibelen lærer. Hva tror du? Var Satan redd for Jesus eller ikke? Vi vet alle at Satan var redd for å stå foran vår frelser. Jesus er verdens lys og mørkets herre må vike for ham.

Jesus fortalte disiplene sine om hvordan han hadde sett Satans fall i himmelen. Der hadde han falt som «et lyn» (Lukas 10:18) da Gud kastet ham ut. Da Jesus i ødemarken ba Satan om å vike fra ham, så forlot han også Jesus med lynets hastighet. Og når du og jeg står Satan i mot i Jesu navn, vil han også forsvinne fra oss med lysets hastighet. Mørket kjeppjages av lyset. Satan er redd for navnet Jesus. Han hater å bli minnet på at Jesus er herre. Mennesker som er besatt av onde ånder vil ikke bekjenne at «Jesus Kristus er Herre, eller at «Satan ble overvunnet av den Herre Kristus på korset». Det er makt nok i Jesu Kristi navn til å kaste ut enhver demon og til å få djevelen til å fly fra deg – med lynets hastighet. Glem aldri det.

Jeg ønsker å si til dere unge at uansett når dere i livet møter vanskeligheter, eller støter på uoverstigelige problemer, eller når dere møter noe som det ikke ser ut til å være noe menneskelig svar på, så kall på navnet Jesus Kristus. Si til ham: «Herre Jesus, du er på min side mot djevelen. Hjelp meg nå». Og så snur du deg mot Satan og sier: «I Jesu navn står jeg deg i mot, Satan». Du kan tro at Satan flyr fra deg – og det øyeblikkelig – fordi Jesus overvant ham på korset. Når du vandrer i Guds lys og står Satan imot i Jesu navn, er Satan maktesløs ovenfor deg. Satan ønsker selvsagt ikke at du skal vite at han ble beseiret, og derfor har han hindret deg så lenge fra å høre om det. Han har også klart å få de fleste predikantene fra å tale om hans nederlag. Jeg ønsker at alle skal forstå dette helt klart: Satan ble beseiret én gang for alle av Jesus Kristus på korset. Du trenger aldri mer å være redd for Satan. Han kan ikke plage deg. Han kan ikke skade deg. Han kan nok friste deg, og han kan nok angripe deg. Men hvis du ydmyker deg og bøyer deg for Gud og alltid vandrer i hans lys, vil Guds nåde i Jesus Kristus gjøre at du alltid beseirer ham. Det er en enorm kraft i lyset. Satan, som er mørkets fyrste, kan aldri komme inn i lysets rike. Hvis Satan har makt over mange troende, er det fordi de vandrer i mørket. De synder i det skjulte, de vil ikke tilgi andre, er misunnelig på noen, strever med å oppnå noen selviske ambisjoner osv. Da får Satan makt over dem. På annen måte kan han ikke røre dem.

Du må aldri være overtroisk slik som folk i verden er i dag. Noen er for eksempel redde for å gjøre noe viktig på spesielle dager – for eksempel på fredag den trettende. Noen folk tror at når en sort katt krysser veien, betyr det ulykke. Noen sjekker opp månedens posisjon for å unngå å gjøre noe viktig på et dårlig tidspunkt. Hvor kommer slik overtroisk frykt fra? Fra Satan. Jesus har kommet for å frigjøre oss fra all slik frykt. Vi trenger ikke lenger være redd for noe i denne verden. All overtro er fra djevelen.
Det står i Åpenbaringsboken at en dag vil Jesus komme tilbake og binde Satan i en bunnløs avgrunn og så regjere i tusen år. Etter dette vil Satan bli sluppet løs for en kort periode for å vise folk at han ikke har forandret seg i det hele tatt etter sitt lange fengselsopphold. Han vil gjøre et siste forsøk på å forføre folk. Da vil vi også se at Adams ætt heller ikke har forandret seg noe, selv etter at de har sett et fredsrike under Jesus Kristus i tusen år. Da vil Gud komme ned og holde dom over Satan og kaste ham i ildsjøen for all evighet. Og alle de som levde i synd og bøyde seg for Satan og heller var lydige mot ham enn mot Guds ord, vil også havne sammen med Satan i ildsjøen. Det er derfor vi forkynner at Satan er beseiret. Det er kanskje den viktigste sannheten som folk trenger å høre i denne tiden. Men husk at du ikke vil ha noen makt over Satan hvis du ikke vandrer i renhet.

Jeg vil sterkt anbefale dere ungdom: Tillatt aldri djevelen å forurense sinnet ditt på noen måte. Hvis tankene dine er urene, vil du ikke kunne bruke Jesu navn mot Satan på en effektiv måte. Navnet Jesus er ikke som et mantra som man stadig gjentar for å beskytte seg mot det onde. Nei. Du må først bøye deg for Gud. Bare når du står ham imot vil djevelen fly fra deg. Men djevelen vil ikke være redd deg hvis du ikke overlater alle områdene i livet ditt til Gud. Gi derfor livet ditt fullstendig til Jesus – nå med en gang – og bestem deg for at du heretter vil leve fullt og helt for ham. Om tyve år vil du være glad for at du fulgte lærdommene fra Guds ord som du har hørt her. Og den dagen du står for Jesu domstol og det er din tur til å gjøre regnskap for livet ditt, vil du være enda gladere. Må Herren hjelpe deg til å leve slik at du ikke vil ha noe du angrer på når du har nådd slutten på livets reise. Amen.
Den som har øre, la ham høre.