Gud elsker oss som han elsket Jesus

Alle kristne tror teoretisk på en elskende Far i himmelen. Men det faktum at de ofte er urolige, engstelige og fulle av usikkerhet og frykt, beviser at de ikke tror det i dypet av sitt hjerte. Det er heller få som våger å tro at Gud elsker dem LIKE MYE SOM HAN ELSKER JESUS!

Den grunnleggende årsak til alle våre åndelige problemer, ligger i at vi ikke kjenner Gud som en elskende Fader og en suveren Gud.

En sannhet som har revolusjonert mitt kristenliv er den herlige åpenbaringen som Jesus gav oss at Faderen elsker oss nettopp som Han elsket Ham. Jesus bad til Faderen: » … at verden kan kjenne at du har utsendt meg og elsket dem LIKESOM DU HAR ELSKET MEG» (Joh.17,23). Jesus bad her om at verden omkring oss må kjenne denne sannheten. Men den må gripe våre hjerter først, før verden kan gripe den.

Alle kristne tror teoretisk på en elskende Far i himmelen. Men det faktum at de ofte er urolige, engstelige og fulle av usikkerhet og frykt, beviser at de ikke tror det i dypet av sitt hjerte. Det er heller få som våger å tro at Gud elsker dem LIKE MYE SOM HAN ELSKER JESUS! Ingen av oss kunne våge å tro på en slik sannhet, om ikke Jesus tydelig hadde sagt oss at det var slik. Så snart dine øyne åpnes for denne herlige sannheten vil det forandre hele ditt livssyn. All knur-ring, depresjon og tungsinn vil forsvinne aldeles fra ditt liv. Jeg vet at det kan skje, for det skjedde i mitt liv.

Dette er den urokkelige grunnvollen i mitt liv: GUD ELSKER MEG SLIK SOM HAN ELSKER JESUS. Det er ikke fordi du faster og ber tilstrekkelig, at du ikke kommer inn i et seirende liv. Seier kommer ikke ved egen anstrengelse, men ved tro. «Tro på hva?» kan du spørre. Tro på Guds fullkomne kjærlighet til deg. Mange troende lever under Satans fordømmelse, han holder på å fortelle dem: «Du faster ikke nok. Du ber ikke nok. Du vitner ikke nok. Du leser ikke nok i Bib-elen» osv. De blir konstant anklaget ved slike tanker, i en endeløs sirkel med aktiviteter og en mengde døde gjerninger. Kan du forestille deg at all din selvdisiplin, faste, bønn, tiende og vitnesbyrd er døde gjerninger om de ikke har sitt utspring i kjærlighet til Gud? Og det kan ikke springe ut av kjærlighet, uten at du først er trygg på Guds kjærlighet.

Paulus´ bønn for de kristne i Efesus var at de måtte bli rotfestet og grunnfestet i Guds kjærlighet. Verden er full av mennesker som søker etter en som elsker dem. Mange kristne går fra menighet til menighet i et ønske om å bli elsket. Noen søker etter kjærlighet i vennskap og andre i ekteskap. Men all denne søken kan ende opp i skuffelse. Adams barn er utrygge lik foreldreløse barn, og som et resultat av det overvinnes de igjen og igjen av anfall av selvmedlidenhet. Det sørge-lige er at også etter omvendelsen forblir mange utrygge uten grunn.

Hva er evangeliets svar på dette problem? Svaret ligger i å bli trygge i Guds kjærlighet. Gjentatte ganger fortalte Jesus sine disipler at hårene på deres hoder var tellet alle sammen, og at en Gud som gir millioner av fugler deres føde og klær til millioner av blomster, også med sikkerhet skulle ha omsorg for dem. Et større argument enn alt dette er: «Han som ikke sparte sin egen Sønn, men gav ham for oss alle, hvorledes skal han kunne annet enn å gi oss ALLE TING MED HAM?» (Rom.8,32). Som Gud sørget for Jesus, vil han sørge for deg også.

En grunn til at Gud til tider tillater oss å skuffes over våre med-vandrere, er at vi skal lære ikke å stole på mennesker. Han ønsker å befri oss fra slikt avguderi (for det er en form for avguderi å stole på mennesker), så vi kan lære å stole helt og fullt på Ham alene. Og når så Gud ordner dine omgivelser slik at du skuffes på alle sider, så skal dette ikke få deg til å tape motet. Det er nettopp Gud som vender deg av med å holde kjød for din arm. Han vil lære deg å leve ved tro i Ham. Lær deg å finne trygghet i det faktum at Gud elsker deg likesom han elsket Jesus. All konkurranse og misunnelse blant kristne kommer av den samme utryggheten. En som er trygg i Guds kjærlighet og som tror at Gud ikke tok feil når Han gjorde ham til den han er og gav ham de gaver og talenter han fikk, kan umulig bli misunnelig på en annen eller konkurrere med en annen. Alle samfunnsproblem mellom troende er i grunnen forårsaket av den samme utryggheten. Tenk over hvor mange av dine problem som ville løses om dine øyne åpnes for denne ene sannhet – at Gud elsker deg nøyaktig som han elsker Jesus.